S Erikem Štefanovičem o tom, jaké jsou koncepty bytových domů a bytové politiky ve Vídni

Vídeň se stala v Evropě oblíbenou adresou. Pravidelně obsazuje první příčky v žebříčcích kvality života. „V sociálně dostupných bytech žije ve Vídni přibližně 57 % procent vídeňské populace“ uvedl na úvod rozhovoru Erik Štefanovič.

Magistrát města Prahy v průběhu února letošního roku odsouhlasil smlouvu o vzájemné spolupráci s Vídní a rád by se inspiroval úspěchem hlavního města našich rakouských sousedů. Výměna zkušeností a vzájemná pomoc se má týkat nejrůznějších oblastí. Tématem, které Prahu aktuálně nejvíce trápí, a Vídeň naopak v této oblasti se svojí strategií vyniká, je téma nastavení bytové politiky a cenově dostupného bydlení. „Věřím, že inspirativní mohou být pro Prahu i další oblasti jako je proces zacházení s veřejnými prostory a občanskou vybaveností, princip zacházení se zelenými plochami ve městě nebo fungování odpadového hospodářství“, řekl dále Štefanovič.

Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA v České republice potvrzuje, že aktuální bytové projekty vznikající ve Vídni rozhodně nejsou příkladem nějaké nouzové zástavby. Nová bytová výstavba má promyšlené koncepty a charakterizují ji vnitrobloky s kvalitně navrženým veřejným prostorem. Nové bytové komplexy jsou vybavené dostatkem školek, dětských hracích zón, hřišť, společenských a relaxačních prostor, kluboven, knihoven, obchodů a veřejných provozoven.

Dostatek kvalitního bydlení za rozumnou cenu

„Více než polovina Vídeňanů žije v sociálně dostupných bytech, je to přibližně 57 %. Dalších přibližně 31 % nájemníků žije v obecních bytech. Díky těmto datům je město Vídeň největším vlastníkem nemovitostí v Evropě. Dalších cirka 26 % žije v dotovaném družstevním bytě. Vedení rychle se rozvíjející Vídně si velmi účinně a nekompromisně poradilo i s cenovými spekulacemi. Podle jeho rozhodnutí nesmí nájem ve dvou třetinách nově postavených domů přesáhnout 8 eur za metr čtvereční. To je maximum. Státní regulované nájemné platí v obecních budovách i v družstvech, takže průměrní Vídeňané platí pouze skromných 6-8 eur za metr čtvereční, a to včetně provozních nákladů. Dle dostupných informací Vídeňané tedy platí cirka 500-600 eur za průměrný byt o rozloze 80 metrů čtverečních, což je v přepočtu necelých 14 000Kč. Rakousko je sto let zemí s tržní ekonomikou, my třicet. Přesto je Rakousko v bytové politice ve srovnání s Českou republikou sociálnější, konstatuje Štefanovič.

Rozmanitost sociálních i věkových vrstev, více společenského prostoru

Rozmanitost obyvatel z nejrůznějších hledisek je další důležitý aspekt, který město Vídeň v bytové politice zohledňuje. Cílem je předejít vzniku vyloučených oblastí tzv. ghett. V konceptech bytových domů, na kterých DELTA pracovala je cítit, že apartmány se nepatrně zmenšují. Průměrné velikosti bytů se pohybují mezi 60-80 metrů čtverečních, ale naopak běžné prostory pro celou komunitu obyvatel jako jsou kočárkárny, kolárny, společné zelené terasy či střechy, hřiště, klubovny či vnitrobloky mezi domy určené k odpočinku se zvětšují. Tyto prostory jsou k dispozici celému domu společně a obvykle je stanoven společný správce, který se stará o kvalitu společných prostor v domě. Koncepty bytových domů, které jsme navrhovali například v rámci projektu Traviatagasse, Althan Park či Schichtgründe mají některé rysy společné. Nabízí flexibilitu v designu a také variabilitu prostoru při rozdělování velikostí bytů ve fázi plánování, včetně možnosti budoucí rozšiřitelnosti po celý životní cyklus. Tedy nejen ekonomická a ekologická, ale i sociální udržitelnost je pro město Vídeň v centru zájmu.

Vícegenerační bydlení, nová čtvrť na předměstí Vídně v Aspernu

Jako dobrý příklad sociálně udržitelného bydlení může být rozsáhlý projekt „Dům pro život“, který spustila Vídeň v roce 2013 a na kterém jsme se jako DELTA podíleli v roli generálního projektanta a architekta, pokračuje Štefanovič. Díky této roli jsme byli dostatečně blízko ke všemu dění okolo a je nutno říct, že zde roste přímo ukázkové město budoucnosti, založené na konceptu chytrého města, které umožňuje pohodlné a příjemné bydlení za rozumnou cenu. Tento koncept vícegeneračního bydlení vytváří prostředí určité solidarity založené na širším základě a spolupráce mezi místní komunitou. Typické jsou situace, kdy studenti pomáhají seniorům s nákupy, rodiče se navzájem podporují v péči o děti atd. Vytváří se atmosféra porozumění a také tolerance a respekt jednotlivých generací k sobě navzájem. Je nutno říct, že úspěch tohoto projektu stojí nejen na moderní architektuře a promyšleném konceptu, ale také na správném rozhodnutí města zainvestovat prostředky do infrastruktury.

Podporovali jsme již bytové projekty různých velikostí a forem pro development jak veřejných, tak soukromých nemovitostí s širokou škálou služeb od služby architekta, generální projektanta, projektového řízení včetně organizace výběrového řízení pro dodavatele stavby až po funkci stavebního dozoru a zkušenosti s výstavbou bytů ve Vídni jsme připraveni přenést i do ČR. Na základě těchto rozmanitých zkušeností jsme vytvořili i vlastní model pro koncept vícegeneračního bydlení tzv. Vienna Village, který spojuje kvalitu života na vesnici spolu s městem.

Příklad bytového projektu ve Vídni s 200 bytovými jednotkami a rozsáhlým zázemím pro místní komunitu. Bytový komplex: TRAVIATAGASSE

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.