Revize a servis plynových zařízení: Jak často se musí provádět?

Na základě vyhlášky č. 85/1978 Sb. jsou provozovatelé plynových zařízení povinni provádět pravidelné kontroly a revize. Zatímco kontrolu provádí provozovatel objektu nebo jím pověřená osoba, revizi musí zajistit technik s patřičnou certifikací. Význam servisu a revize není radno brát na lehkou váhu – zanedbání těchto povinností může zapříčinit rozsáhlé škody na majetku i zdraví.

Jak je to s četností provádění revizí a kontrol?

Dojde-li k závadě na plynovém zařízení nebo v plynoinstalaci a k následnému úniku plynu, hrozí jeho vznícení. Obecně je plyn bezpečný a případů, kdy dojde ke škodám na majetku a zdraví, je poměrně málo. Přesto se servis a revize kotlů nevyplatí podceňovat.

Kontrola plynového zařízení a plynové soustavy by měla proběhnout jednou do roka a může ji provést i provozovatel. Revizi provádí certifikovaný revizní technik jednou za tři roky. Musí se prokázat osvědčením pro provádění revizí plynu a po provedení revize plynu vydá potvrzení.

Vhodná doba pro provedení servisní kontroly a revize je na přelomu září/října, tedy před začátkem topné sezóny.

Co by měla revize zahrnovat?

Certifikovaný revizní technik provádí revize v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. Podstatou revize je vizuální kontrola plynových zařízení a částí plynoinstalace, měření hodnot oxidu uhelnatého a kontrola případného úniku plynu. Technik zároveň kontroluje veškeré spoje, ventily, armatury a další části plynoinstalace. Případné závady uvede do protokolu a posoudí provozuschopnost zařízení.

Pravidelný servis a revize plynového kotle a dalších plynových zařízení je prevencí před většími závadami, jejichž řešení bývá finančně nákladné. Chcete-li se o problematice dozvědět více, kontaktujte odborníky z BL Facility, kteří zajišťují revize plynových zařízení. Více se dozvíte na blfacility.cz.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.