Čistička odpadních vod: Jak funguje?

Veřejná kanalizace sice patří k nejvýznamnějším vynálezům moderní lidské civilizace, ale bohužel není dostupná každé domácnosti. V případě, že dům nelze pomocí kanalizační přípojky k veřejné síti napojit, musí provozovatel daného objektu nakládat s odpadními vodami jinak. Řešení v podobě tříkomorového septiku je dobrou volbou u rekreačních objektů, u trvale obydlených nemovitostí se naopak vyplácí sázka na domácí čističku odpadních vod. Jak ČOV funguje a co byste měli vědět o údržbě?

Princip fungování domácí ČOV

Domácí čistírny či čističky odpadních vod se obvykle skládají ze tří komor. Odpadní voda nejdříve teče do usazovací komory, kde se z ní mechanicky odstraňují pevné látky (ty se následně anaerobně rozkládají).

Druhá fáze čištění probíhá v aktivační komoře, kde se odpadní voda čistí od organických látek. Aerobní proces zajišťují bakterie.

A konečně velké finále. Do dosazovací komory vtéká přečištěná voda, od které se odděluje aktivovaný kal. Po vyčištění voda odtéká pryč z pozemku či do retenční nádrže, kde ji lze uchovat pro další použití.

S realizací domácí čistírny odpadních vod vám pomohou odborníci z brněnské firmy 1616.cz s.r.o. Obrátit se na ně můžete také ohledně kanalizační přípojky, projekční činnosti, realizace žumpy či retenční nádrže a vodovodní přípojky.

Údržba ČOV

Pokud chcete, aby vám ČOV dlouhodobě sloužila bez zbytečných problémů, dejte si pozor na nadměrné používání antibakteriálních a dezinfekčních prostředků, které by mohly zlikvidovat bakterie v čističce. Zároveň nepoužívejte odpadní vody k likvidaci toxických látek – např. barev, ředidel, léků apod. Bakteriím nesvědčí ani větší množství saponátu a tenzidů.

Počítejte s tím, že si domácí ČOV řekne o pravidelnou vizuální kontrolu některých částí. Zatímco některé stačí prověřit jednou z delší dobu, jiné je vhodné pozorovat jednou do týdne.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.