Proč je důležitá revize elektroinstalace?

Elektřina je dobrý sluha, ale špatný pán. Na význam pravidelných revizí elektroinstalace, zařízení a spotřebičů jsme se zeptali odborníků z firmy Grestr s.r.o., která provádí elektromontážní práce a revize elektroinstalace Český Krumlov. Nejdůležitější informace najdete v následujících řádcích.

Pravidelnou revizí minimalizujete riziko vzniku požáru či újmy na zdraví a životech v souvislosti s nevyhovujícím stavem elektroinstalace, elektrozařízení a spotřebičů. Zároveň ušetříte nemalou částku, kterou byste museli investovat do rozsáhlejší opravy nebo pořízení nového zařízení. Revize podléhá zákonu č. 262/2006 Sb. a zákonu č. 309/2006 Sb.

Revize elektrozařízení se týká instalací, hromosvodů, ale také výpočetní techniky, elektrického nářadí a elektrických strojů. Neměli by ji podceňovat především zaměstnavatelé, kteří jsou povinni zajistit bezpečí na pracovišti. Neprovádění revize je postihováno inspektoráty bezpečnosti práce a v případě újmy na zdraví či majetku pojišťovny určí jako viníka provozovatele objektu, čímž pozbude účinnosti i pojištění proti škodě způsobené zaměstnancům.

Kdo je oprávněn k provádění revizí elektrozařízení?

Provádění revizí zajišťují pouze certifikovaní revizní technici, kteří disponují osvědčením pro provádění této činnosti v daném prostředí. Proto je nezbytné, aby vám technik předložil platné oprávnění a osvědčení k revizím – jinak by byl vystavený revizní protokol z právního hlediska neplatný.

Neriskujte a přizvěte si na pomoc odborníky

Pokud nemáte v daném oboru dostatečnou kvalifikaci, raději přenechte realizaci elektroinstalace specializované firmě. Grestr nezajišťuje pouze revize, ale také realizuje elektroinstalace Český Krumlov.

Pomoc se vám bude hodit také v případě montáže hromosvodu a servisu elektrokotle. Na elektromontážní práce Český Krumolov se můžete ve všech ohledech spolehnout. Další informace najdete na www.grestr.cz.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.