Kdy je vhodné rekonstruovat plochou střechu?

Přestože spousta lidí pohlíží na ploché střechy skrz prsty, mají oproti šikmým střechám několik zajímavých výhod. Jedná se o větší obytný prostor, ale také energetickou úsporu, protože není nutné vytápět velkou plochu. Za zmínku však stojí také praktická stránka – údržba, opravy a čištění odvodňovacího systému je výrazně jednodušší. Zároveň se nabízí možnost udělat z ní pochůznou plochu a přetvořit ji na střešní terasu.

V minulosti byly ploché střechy poměrně poruchové, ale moderní střešní konstrukce již někdejšími nešvary netrpí. Jsou-li při realizaci použity kvalitní materiály a dodrženy technologické postupy, výsledkem je naprosto bezproblémová střecha.

Pokud však máte plochou střechu staršího data, je téměř jisté, že se v průběhu času objeví určité potíže. K nejzávažnějším problémům patří zatékání do samotného střešního souvrství. Důsledkem zatékání je usazování vlhkosti ve zdivu, snížení životnosti nosných prvků, poškození izolace, úniku tepla a tvorba zdraví nebezpečných plísní.

Rekonstrukce ploché střechy je žádoucí v případě narušené izolace či celistvosti pláště, koroze/degradace pláště a klempířských prvků, nesprávně řešené konstrukce při stavebních úpravách a špatném kotvení střechy.

Vlastníci domů s plochou střechou (především starších staveb) často řeší špatnou izolaci. V případě špatné skladby vrstev dochází k výrazným tepelným únikům v zimním období a kumulování tepla v průběhu teplých dní. Zároveň mohou zcela chybět některé prvky, které jsou nedílnou součástí kvalitní izolace střech. Konkrétně speciální folie – parozábrana – sloužící jako zábrana před prostupem vodních par do jednotlivých vrstev střechy.

Máte pocit, že vaše střecha potřebuje opravit? Obraťte se na společnost EKISYS, která realizuje izolace plochých střech v Jihočeském kraji a po domluvě i kdekoliv jinde v ČR.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.