Čištění odpadních vod: Žumpa, septik, nebo ČOV?

Pořídili jste si nemovitost, která není napojena na obecní kanalizaci? Nejste sami, i v dnešní době musí spousta lidí vyřešit odvod odpadní vody svépomocí. V podstatě máte na výběr mezi žumpou, septikem s biologickým stupněm čištění a čistírnou odpadních vod neboli ČOV. V následujících odstavcích vám nastíníme základní výhody/nevýhody nabízených řešení.

Žumpa

Žumpa je vodotěsná bezodtoková jímka, která se většinou vyrábí z betonu nebo plastu. Provozovatel musí zajistit, aby z ní neunikaly do okolí splašky. Rozhodnete-li se pro žumpu, obejdete se bez povolení k vypouštění odpadních vod, ale zato budete potřebovat stavební povolení a budete se muset smířit s pravidelným vývozem splašků. Je nezbytné, aby se fekální vůz dostal dostatečně blízko. Cena jednoho vývozu se pohybuje mezi 1 až 2 tisíci korunami (záleží na velikosti žumpy), pořizovací cena žumpy pak cca 15 tisíc korun.

Žumpa je vhodná pro nemovitosti, které se využívají jen zřídkakdy, případně jako alternativa, kdy se vám nepodaří získat povolení k vypouštění podzemních vod.

Septik s biologickým stupněm čištění

Septik má podobu usazovací nádrže s několika komorami. Usazuje se v něm kal, který se nutné cca jednou ročně odčerpat. Po předčištění se voda vypouští do potoka, řeky nebo okolní půdy. O pročištění odpadních vod se stará filtr, jehož cena se pohybuje kolem 5 tisíc korun na kubický metr.

Dobře navržený septik propojený se zemním filtrem může dosahovat stejně efektivity jako domovní ČOV. Pořizovací cena se pohybuje mezi 10 až 35 tisíci korunami. Provozovatel se neobejde bez potvrzení o vývozu kalu a stavebního povolení. Septik je ideální pro lidi, kteří nechtějí žumpu, ale nemohou si dovolit investici do ČOV. V praxi se využívá zejména u rekreačních objektů.

Domovní čistírna odpadních vod

Čistírny odpadních vod mají podobu samostatných nádrží a fungují na principu biologického čištění. O tento proces se starají mikroorganismy, které rozkládají veškeré nečistoty v odpadní vodě. Nevýhodou budiž vyšší pořizovací cena než v případě žumpy a septiku, nicméně výhody toto drobné negativum vyvažují – ČOV jsou naprosto bezúdržbové, čistí vodu úsporně a velmi efektivně, instalace je snadná a v okolí není žádný zápach. Navíc se nabízí možnost dalšího rozšíření.

ČOV se hodí pro objekty, které jsou obydleny či provozovány nepřetržitě, tak i pro rekreační objekty s nepravidelným provozem.

ČOV od GONAP

Rozhodnete-li se pro čističku odpadních vod, obraťte se na někoho, kdo vám zaručí špičkové řešení za přijatelnou cenu. Například na odborníky z GONAP spol s r.o., kteří na vývoji a inovacích produktů dlouhodobě spolupracují s předními odborníky a organizacemi.

GONAP vyrábí čistírny odpadních vod v podzemním i nadzemním provedení s kapacitou pro domovní i komunální využití. V nabídce však najdete také septiky a jímky. Nebojte se kontaktovat specialisty – doporučí vám optimální řešení a postarají se o dodávku, realizaci a případně také o dlouhodobé sledování a vyhodnocení provozu. Informace o produktech najdete na www.gonap.cz.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.