Dražby realit: Vyplatí se vůbec?

Doslechli jste se, že se někomu podařila výhodná koupě nemovitosti v dražbě? Pokud si pohráváte s podobnou myšlenou, začtěte se do následujících řádků. Prozradíme vám, jestli jsou dražby realit finančně zajímavé a zda se nejedná o rizikovou záležitost.

Za kolik se nemovitosti v dražbách prodávají?

První kolo dražby realit začíná na dvou třetinách odhadní ceny nemovitosti. Pokud o ni nikdo neprojeví zájem, „postupuje“ do dalšího kola a draží se za polovinu odhadní ceny. Některé nemovitosti putují i do třetího kola a draží se za pouhou třetinu, což je z finančního hlediska velmi zajímavé. Tedy alespoň za předpokladu, že odhadní cena odpovídá tržní hodnotě nemovitosti. Někdy je od ní vzdálena o několik set tisíc a v případě dražších nemovitostí i milionů.

Chcete-li díky dražbě realit ušetřit, zaměřte se na nemovitosti, jejichž odhadní cena odpovídá tržní hodnotě. Účastníci dražby často bez rozmyslu přihazují i u nemovitostí, které jsou nadhodnocené. Na druhou stranu se v dražbách čas od času objeví nemovitosti, o které nikdo neprojeví zájem a jejichž cena je velmi nízká.

Na otázku, zda se dražby realit vyplatí, proto nelze jednoznačně odpovědět. Je to individuální a klíčové je průběžné sledování dražební vyhlášky a taky trochu štěstí.

Jak dražby realit probíhají?

V minulosti dražby realit probíhaly klasickým způsobem v dražební místnosti. Dnes si mohou účastníci vybrat mezi touto a elektronickou variantou. V obou případech je podmínkou složení dražební jistoty, a to do začátku konání dražby. Informace o tom, jak a do kdy jistotu složit, obsahuje dražební vyhláška příslušného exekutorského úřadu.

Vlastníkem nemovitosti se účastník dražby stává v momentě nabytí právní účinnosti příklepu. Do předem určené lhůty musí doplatit částku, za kterou byla nemovitost vydražena. V opačném případě dražební jistota automaticky propadá.

Chcete-li se o dražbách realit dozvědět více, pokračujte na www.drazby-realit.eu.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.