Jak veřejná dětská hřiště ovlivňují budoucnost dětí?

Investice do veřejného dětského hřiště patří k těm nejdůležitějším. Ptáte se, proč? Důvodů je víc než dost. Pokud můžete ovlivnit rozpočet obce nebo městské části, ve které bydlíte, rozhodně nepřestávejte číst. Tím spíš, jste-li rodičem. Dětské hřiště představuje jeden z mála bezpečným prostorů pro děti a má na jejich vývoj mnohem větší vliv, než si možná myslíte. Významně se podílí na rozvoji osobnosti a v neposlední řadě funguje jako účinná prevence před kriminalitou. A samozřejmě má i pozitivní dopad na zdraví.

Možnost, jak lépe rozvíjet osobnost dětí

V minulosti proběhlo několik výzkumů zaobírajících se  souvislostmi mezi pohybovou aktivitou a efektivitou vzdělávání. Zcela jasně z nich vyplynulo, že pohyb má na proces učení velmi dobrý vliv. V některých rozvinutých zemích jsou si tohoto faktu vědomi a nijak dětem nebrání, aby si zaskotačily o přestávkách ve škole.

Dostatek pohybu je žádoucí také u menších dětí, které ještě nejsou školou povinné. Díky pravidelným návštěvám hřiště si na pohyb zvyknou, a výrazně se tím zvýší pravděpodobnost, že se budou v pozdějším věku věnovat sportům. Skluzavky jsou zkrátka dobrým začátkem.

Opatření před vzrůstající obezitou

Obezita není problémem dospělých. Naopak roste počet dětí bojujících s nadváhou již v útlém věku. Rozdíl mezi dětmi trávícími volný čas u počítače a těmi, které si dopřávají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, je markantní. I to je jeden z hlavních důvodů, proč zařadit dětské hřiště mezi městský mobiliář. Ačkoliv nejde o zanedbatelné náklady, v porovnání s nezbytnou zdravotní péčí pro obézní lidi je cena realizace jako kapka v moři.

Dováděním k nižší kriminalitě

Nikdo nemůže s jistotou říct, jakou cestou se dítě v dospělosti vydá. Přesto lze výrazně snížit riziko, že bude kvůli nudě a stereotypu vyhledávat drogy a party pochybných přátel. Jak to souvisí s dětským hřištěm? Jedná se o jediný veřejný prostor, kde si mohou děti hrát, dovádět a zahnat nudu. Naučí-li se to v mládí, v pozdějším věku se zabaví třeba sportováním nebo na workoutovém hřišti.

A co se týče rodičů, ti mohou prostředí dětského hřiště pojmout jako skvělý nástroj pro utužení vzájemných vztahů. Stačí se zapojit do hry a dítko bude vděčné, že se mu dostává tolik vytoužená pozornost.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.