Dražba nemovitostí: Příležitost k výhodné koupi domu, bytu i komerčního objektu

Možností, jak získat nemovitost levněji než za obvyklou tržní cenu, je poskrovnu. V podstatě jde spíše o štěstí – pokud ve správný čas narazíte na prodejce, který potřebuje byt, dům, případně jiný objekt prodat co nejrychleji, skutečně můžete konečnou částku o něco málo stlačit. Ale co když vás svazují finanční prostředky natolik, že si koupi obvyklým způsobem nemůžete dovolit? Elegantním řešením může být dražba nemovitosti v exekuci.

Jistě – dražby a exekuce nemovitosti nepatří mezi oblíbená společenská témata, ale ději se a v rámci opakovaného procesu lze ušetřit vskutku zajímavou částku.

Kdo se může dražby nemovitostí zúčastnit?

Účastníkem dražby nemovitostí může být každý, kdo dosáhl plnoletosti a je schopný jednat sám za sebe. Účast je možná také přes prostředníka – osobu pověřenou plnou mocí.

Jak dražba nemovitostí probíhá?

Exekuční dražby nemovitostí mohou probíhat fyzicky – s přímou účastí v dražební síni i elektronicky. Obě varianty jsou prakticky totožné, před začátkem musí účastníci složit tzv. dražební jistotu, což je částka, která se výherci odečte od konečné ceny nemovitosti a ostatním účastníkům po skončení dražby vrátí. O jaký typ dražby půjde, vždy exekutorský úřad vyhlásí v dostatečném předstihu v dražební vyhlášce.

Samotná dražba nemovitostí pak probíhá tak, že účastnící činí nabídky. Výhercem je účastník s nejvyšší nabídkou. Dražba končí příklepem.

Když dražba skončí, vítězný dražitel obdrží od soudního exekutora Usnesení o příklepu, na kterém je uvedeno jeho jméno a částka, kterou musí ve stanovené lhůtě doplatit. Komunikace s katastrálním úřadem je v režii exekutora. Jakmile je nemovitost vydražena, dochází k zániku věcných břemen i vázaných zástavních práv.

Jaká může být cena nemovitosti?

Za kolik se nemovitosti v dražbě obvykle prodávají? Dražit se začíná na dvou třetinách obvyklé ceny stanovené na základě znaleckého odhadu. Pokud se položka nevydraží, proběhne další kolo, kdy se draží za ještě nižší cenu (obvykle polovina odhadní ceny).

Pokud vás dražby nemovitostí v exekuci zaujaly, podívejte se na portál dražeb nemovitostí a přečtěte si o nich více.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.