Darovací smlouva k nemovitosti

Jednou ze specifických druhů smluv je právě darovací smlouva. A stejně jako jiné typy smluv musí mít jisté náležitosti i darovací smlouva. A protože žijeme v uspěchané době, jistě uvítáte, že sepis darovací smlouvy k nemovitostem můžete dohodnout i skrze konzultaci online a obdržíte ji do 48 hodin od dodání podkladů. Darovací smlouvy k nemovitostem lze vypracovat na základě podkladů, které lze dodat osobně, nebo zaslat elektronickou cestou, tedy e-mailem. Smlouvu včetně návrhu na vklad pak obdržíte stejnou cestou. Úhradu provedete bezhotovostním převodem nebo od online platební kartou prostřednictvím platební brány.

Darování nemovitosti

U darování nemovitosti je velmi důležitý i počet nemovitostí, který darujete. Pokud je nemovitých věcí více než 10, což je většinou soubor zemědělských pozemků, je možno stanovit i v rámci jedné darovací smlouvy individuální cenu za sepsání smlouvy dle dohody. Zřízení věcného břemene doživotního bydlení je pak v ceně přípravy smlouvy.

Při konzultaci se dozvíte, jaké je třeba zaplatit správní poplatky například na katastrálním úřadě při vkladu do katastru nemovitostí, nebo za potřebné výpisy z katastru nemovitostí. Od daně z příjmu jsou osvobozeny dary od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, nebo od osoby, se kterou poplatník žil po dobu roku před získáním tohoto bezúplatného příjmu ve společné domácnosti, pečoval o domácnost nebo byl na danou osobu odkázán, třeba jako druh či družka.

Darovací smlouva na nemovitosti od právníka a vzor z internetu

Typickým znakem této smlouvy je, že darující přenechává dar bezplatně. Převod vlastnictví k nemovitým věcem musí mít písemnou formu a účinky převodu nastávají až po provedení vkladu do katastru nemovitostí. Podpisy na smlouvě navíc musí být úředně ověřeny a ověřovací pravomoc má i advokát. Musíte mít správně označeny nemovité věci v souladu s katastrálním zákonem, obzvláště u bytových a nebytových jednotek nebo pozemků. Jakékoliv nesprávné údaje či překlepy vkladového řízení nelze opravit dodatkem ke smlouvě nebo písemnou opravou. Návrh na vklad pak často bývá zamítnut. Za podání nového návrhu na vklad opravené smlouvy znovu musíte uhradit správní poplatek za vklad ve výši 1 000 Kč. Vždy je tedy lepší se hned na začátku obrátit na právníka a nepoužívat jen vzor stažený z internetu.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.