Zapomeňte na klasický katastr nemovitostí. GeoPas.cz je lepší!

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným zdrojem údajů o nemovitostech v zemi, který poskytuje podrobné informace o popisu, soupisu, geometrickém a polohovém určení a zápisu práv k těmto nemovitostem. Je veden katastrem nemovitostí, který eviduje právní stav každé nemovitosti, včetně omezení, jako jsou smluvní zástavní práva nebo soudcovská zástavní práva. Katastrální mapa rovněž eviduje věcná břemena, jako je užívací právo, právo cesty a přístup pro energetické společnosti.

Proces registrace každé nemovitosti je rozdělen do čtyř kroků: zápis, registrace, poznámka a výmaz. Pořadí těchto zápisů je určeno okamžikem doručení návrhu na zápis místně příslušnému katastrálnímu úřadu.

Všechny potřebné informace o každé nemovitosti jsou uloženy na dokumentu zvaném list vlastnictví (LV). Tento dokument je volně přístupný online prostřednictvím náhledu nebo v plné verzi, kterou lze stáhnout z webu. Tištěnou verzi listu vlastnictví lze získat na katastrálním úřadě nebo na Czech Pointu, přičemž každá strana stojí 50 Kč. Katastr nemovitostí online je naopak dispozici zdarma.

Proč nahlížet do katastru pomocí služby GeoPas.cz?

GeoPas.cz je platforma, která shromažďuje a propojuje datové vrstvy pro katastrální území v České republice a vytváří tak komplexní pohled na data dostupná z katastru nemovitostí. Tato data pocházejí od institucí České republiky nebo z jiných zdrojů a zahrnují například pokrytí internetem, dostupnost bankomatů, hluk v životním prostředí, znečištění ovzduší, záplavová území, radonový index nebo sídla firem. Uživatelé tak mohou hlouběji porozumět oblasti, kterou si prohlížejí, a činit informovanější rozhodnutí.

O tom, jak výstupy z GeoPasu vypadají, se můžete podívat třeba na stránce pro katastrální území Troja.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.