Proč je hromosvod páteří bezpečnosti budovy?

Hromosvod je důležitou součástí budov – slouží k ochraně před výboji blesku. Je to systém tvořený kovovými tyčemi, dráty a propojením do země, který odvádí elektrický proud z blesku bezpečně do země. I když se může zdát, že hromosvod je jen dalším nutným zařízením, jenž musí být dle stavebního zákona nainstalováno na objektu (jinak pravděpodobně nebude zkolaudován), ve skutečnosti je stěžejní pro zajištění bezpečí lidí a majetku.

Jak může budově uškodit blesk?

Montáž hromosvodu má své opodstatnění. Blesky jsou přirozenou silou přírody, která může způsobit značné škody, včetně požárů a explozí. Pokud by hromosvod nebyl nainstalován, mohla by se energie blesku šířit v budově a způsobit škody na elektrických zařízeních, budově a v horších případech i způsobit zranění nebo smrt lidí.

Když se podíváme na historii hromosvodů, zjistíme, že první hromosvod byl instalován již v 18. století. V té době se jednalo o jednoduchý systém tvořený pouze jednou kovovou tyčí, která byla umístěna na vrcholu budovy a propojena s vodou. Tento systém se ukázal jako účinný a rychle se rozšířil po celém světě.

Dnes se hromosvody vyrábí v různých velikostech a tvarech, aby se co nejlépe hodily k různým typům budov. Existují proto různé typy hromosvodů – tradiční hromosvody, které jsou viditelné na střechách budov a moderní hromosvody – méně nápadné a mohou být instalovány také uvnitř budovy.

Pravidelná kontrola zajistí správné fungování

Hromosvod by měl být pravidelně kontrolován a udržován v dobrém stavu, aby byl schopen plnit svou funkci. Pokud je v budově instalován, měl by být jednou za 5 let (a u objektů z hořlavých materiálů každé 2 roky) testován, zda je schopen odvést dostatečné množství elektrického proudu do země. Zároveň je nutné zajistit, aby byl připojen k uzemnění, což zajistí bezpečnou cestu pro odvádění elektrického proudu do země.

Přítomnost hromosvodu by neměla být brána na lehkou váhu, protože má velký význam pro bezpečnost lidí a majetku. Pokud již rodinný dům či jinou nemovitost máte, měli byste jej pravidelně podrobovat revizi a udržovat jej v provozuschopném stavu.

V případě, že se na montáž hromosvodu teprve chystáte, obraťte se na společnost HromoElektro, která provádí také zemní práce a zajišťuje kontejnerovou dopravu.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.