Koupě bytu a následný prodej: Pozor na daně!

Jednou z možností, jak vydělat pořádný balík, je přeprodej atraktivních nemovitostí. V době, kdy jdou nové byty Praha doslova na dračku, jsou zkušení investoři jako na koni. Ale co když s koupí bytové jednotky a jejím následným prodejem nemáte žádné předchozí zkušenosti? Především si uvědomte, že peníze z prodeje představují příjem, který za určitých podmínek podléhá zdanění. Následující informace se vám samozřejmě budou hodit i v případě, že jste letos nemovitost prodali.

Kdo danit nemusí?

Následující informace platí pro každého bez ohledu na to, zda je předmětem zdanění prodej bytů Praha nebo v jiné lokalitě:

  • Daňová povinnost se netýká osob, které danou nemovitost vlastnili (příp. byly členy družstva) déle jak 5 let. Zda se v ní majitel fyzicky bydlel, nebo ji pronajímal, nehraje roli.
  • Osoby, které byt vlastnily (příp. byly členy družstva) přes 2 roky a současně v době před prodejem měly na adrese trvalé bydliště (nebo v bytě prokazatelně bydlely, což lze doložit svědectvím sousedů, čestným prohlášením a potvrzeními plateb).
  • Osoby, které do konce následujícího roku (31. 12) či rok (365 dní) před přijetím kupní ceny vynaložily částku na tzv. bytovou potřebu.
  • V případě, že byt prodává manželský pár, stačí, aby podmínkám dostál jen jeden z nich.
  • Co se týče nemovitostí, které vešly do vlastnictví v rámci dědického procesu po osobě, jež nebyla přímým příbuzným, doba vlastnictví se počítá až od chvíle, kdy nemovitost přešla do vašeho vlastnictví. Fakt, že např. tetička vlastnila byt patnáct let, nehraje roli.

Každý, kdo nesplňuje výše uvedené podmínky, musí částku z prodeje nemovitosti zahrnout do daňového přiznání jako daň z příjmu.

Kolik zaplatíte?

Základ daně z příjmu tvoří prodejní cena, kterou lze ponížit o pořizovací cenu, daň z převodu, poplatky za zprostředkování makléři, znalecký posudek, právní a notářské služby, členský vklad a výdaje vynaložené např. na opravy.

Co od základu daně odečíst nelze, jsou výdaje za běžnou údržbu (drobné opravy, úklidové práce…), vybavení a vlastní práci. Výše daně z příjmu pro fyzické osoby činí 15 %. Právnické osoby platí 19 %. Fyzické osoby nemusí řešit DPH ani odvádět zdravotní a sociální pojištění.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.