Jak hluboký musí být vrt pro tepelné čerpadlo?

Zvlášť v poslední době ze všech stran slyšíme zprávy o zdražování energií. Porostou ceny elektřiny i zemního plynu. Výhodným řešením z dlouhodobého hlediska může být přechod na obnovitelné zdroje, třeba na tepelné čerpadlo. Využít se k tomu dá i nová vlna kotlíkových dotací nebo Nová zelená úsporám.

Geotermální tepelná čerpadla

Geotermální tepelná čerpadla (země-voda) nejsou v našich zeměpisných šířkách tak rozšířená jako tepelná čerpadla vzduch-voda. Ročně se jich prodají jen nízké stovky kusů, na druhou stranu jde o nejspolehlivější tepelné čerpadlo, jehož výkon není ovlivněn aktuálním počasím. Proto určitě stojí za to podívat se mu na zoubek.

Plošný zemní kolektor

Pokud máte dům s větším volným pozemkem (minimálně 200 m2), bude pro vás pravděpodobně levnější geotermální tepelné čerpadlo se zemním plošným kolektorem. Ten se nachází 1,5 metru pod povrchem, kde půda nepromrzne a zároveň kolektor nemůže ohrozit případnou vegetaci na zahradě „vymražením“. Nad tímto kolektorem už není možné stavět.

Hlubinný vrt a geotermální sonda

Pokud to geologické podloží umožňuje (podloží není sypké a nestabilní), může být zdrojem energie pro geotermální tepelné čerpadlo hlubinný vrt. Obvyklá hloubka vrtu u nás je kolem 150 m. Samozřejmě ale platí, že ve větší hloubce je vyšší teplota a geotermální sonda má pak větší akumulační potenciál. Teplota země ve 20 m je cca 10 °C a roste každých 30 m o +1 °C. Vždy je tedy dobré porovnat výši očekávaných úspor s náklady na hlubinný vrt. Když není možné provést vrt do vhodné hloubky, dá se udělat i několik vrtů menších, které dodají potřebnou energii také.

Kolik zaplatím?

Vrtu musí každopádně předcházet hydrogeologický průzkum, stojí do 10 000 Kč. Zhruba stejnou částku pak zaplatíte i za vyřízení povolení na úřadech včetně administrativních poplatků – tedy, pokud nechcete úřady obíhat po svých. Cena vrtu se pak pohybuje kolem 1 000 Kč bez DPH za metr hloubky (do celkové hloubky 150 m), u hlubšího vrtu je cena za metr vyšší zhruba o třetinu.

Na technologii, hloubce a tzv. „vystrojení“ vrtu rozhodně nešetřete. Výrazně nízké ceny jsou jednoznačně varovným signálem. S výběrem vhodné firmy vám případně může pomoci i dodavatel či výrobce geotermálního tepelného čerpadla. Např. Daikin, resp. obchodní partner výrobce, vám vždy poskytne kontakt na spolehlivou firmu, která hlubinné vrty provádí.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.