Dražba nemovitostí v exekuci jako šance na levnější bydlení

Exekuce není příjemné téma. Spousta lidí má s vykonávacím řízením nepříjemné zkušenosti a mnozí přišli rozhodnutím soudu o střechu nad hlavou. Stát se to může každému, bez výjimky. Exekučnímu titulu obvykle předcházejí problémy s věřiteli, do kterých se lze dostat poměrně snadno – stačí dlouhodobý výpadek příjmu, například následkem nemoci nebo ztráty zaměstnání. Exekučně postihnuté nemovitosti následně putují do dražby, kde je lze koupit výrazně levněji než v případě klasického prodeje.

Statistiky hovoří jasně: v české republice má zkušenosti s exekucí každý desátý občan ve věku nad 15 let. Celková hodnota majetku v exekucích činí přes 300 miliard korun a značnou část z ní tvoří právě exekuce nemovitostí –  bytů, domů i rekreačních či komerčních objektů.

Jak se dozvíte, že je daná nemovitost v exekuci?

Zda se konkrétní nemovitosti týká exekuce, vám prozradí katastr nemovitostí (oddíl C). Další možností, jak se dozvědět o položkách, které budou v dohledné době předmětem dražby nemovitostí, jsou portály exekutorských úřadů.

Jak dražba nemovitosti v exekuci probíhá?

Dražba nemovitostí může proběhnout v dražební místnosti i elektronicky (online), představuje však až poslední krok procesu. Prvním je exekuční příkaz k prodeji, po kterém následuje znalecký posudek (provádí soudem určený znalec).

V rámci dražby nemovitostí v exekuci lze ušetřit nemalou částku – v prvním kole se draží za 2/3 znalcem určené ceny. Pokud se nevydraží (tzn. o ní nikdo neprojeví zájem), draží se za polovinu. V dalších kolech dražby pak za 40 %, 30 % a 25 %.

Kdo může dražit?

Dražby se může zúčastnit každý, kdo je plnoletý a způsobilý jednat sám za sebe, případně osoba s udělenou plnou mocí. Před zahájením dražby je nutné složit dražební jistotu – částku, která se výherci dražby odečte od ceny nemovitosti, ostatním je neprodleně vrácena.

Pokud vás téma „dražba a exekuce nemovitostí“ zaujalo, přečtěte si o problematice více na portálu Exekutorského úřadu Ostrava exekuce-ova.cz.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.