Co způsobuje radon a při kterých hodnotách je vhodná protiradonová izolace?

Máte strach z radioaktivity? Nepropadejte panice, radioaktivními prvky se to kolem nás jenom hemží, ale většinou je pro nás záření neškodné, protože si na něj lidský organismus zvykl. Co však může být nebezpečné, je vysoká koncentrace radonu v domě. Tento všudypřítomný plyn vzniká přeměnou uranu, který se nachází ve všech materiálech v zemské kůře. Radon se samovolně transformuje na jiné radioaktivní prvky, které se pak zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Dlouhodobé vdechování vzduchu s vysokou koncentrací radonu může dojít k rakovině plic, a proto je nutné provést protiradonové opatření.

Jak se radon dostane do objektu?

Vysoká koncentrace radonu nezpůsobí zdravotní potíže okamžitě, nicméně pravděpodobnost vzniku rakoviny v takovém prostředí výrazně roste. Radon se může do domu dostat z podloží, vody a ze stavebního materiálu, přičemž nejčastěji se do budovy dostane z podloží. V základech se utváří praskliny a netěsnosti, kterými je radon nasáván s půdním vzduchem, a to především v topném období.

Kdy je radon nebezpečný?

Co se týče konkrétních hodnot, Česká republika patří k místům s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu. Dle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je směrná hodnota objemové aktivity radonu u novostaveb 200 Bq/m3 a u stávajících staveb 400 Bq/m3. V případě vyšších hodnot se doporučuje provést příslušná protiradonová izolace. Při hodnotách vyšších než 4000 Bq/m3 by měl být v daných prostorách vyloučen pobyt jakýchkoliv osob.

A co z toho plyne pro vás? Pokud se chystáte stavět, zajistěte, aby byla v pobytových místnostech menší míra radonu než 200 Bq/m3. Má-li pozemek nízký radonový index, není se čeho obávat. Vyšší hodnoty spolehlivě sníží izolace proti radonu.

Koncentraci radonu si samozřejmě můžete nechat změřit také u stávajícího obydlí. Budou-li naměřené hodnoty vyšší než 400 Bq/m3, doporučují se následující opatření:

  • 400 – 700 Bq/m3 – větrání, nucená ventilace
  • 700 – 1500 Bq/m3 – střední stavební úpravy, nucená ventilace
  • 1500 – 4000 Bq/m3 – složitější stavební úpravy
  • nad 4000 Bq/m3 – v objektu by měl být vyloučen pobyt osob

Další důležité informace ohledně radonu najdete na www.az-radon.cz.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.