Pojištění majetku je v dnešní době ještě důležitější

Inflace průběžně zesiluje a dosahuje rekordních čísel. V praxi to znamená, že peníze ztrácejí hodnotu, a právě proto bychom měli dodržovat základní preventivní opatření, s jejichž pomocí efektivně ochráníme majetek. Správně nastavené pojištění majetku zajistí, aby v případě nepředvídatelné události utrpěla rodinná kasa co nejméně.

Většina lidí považuje za svůj největší majetek nemovitost. Proto si zaslouží maximální ochranu před riziky v podobě živelných pohrom, následků závad v domácnosti i krádeží. Odborník z Allianz Ostrava, manažerka týmu Kristina Krejčí, dodává, že si pozornost zaslouží také cennosti, které se v domě nachází – jejich poškození či ztrát může významně zhoršit životní situaci.

Pokud o uzavření majetkového pojištění stále pochybujete, seznamte se s hlavními důvody, proč je tak důležité.

Ochrana domova včetně jeho obsahu

V kontext s výhodami majetkového pojištění je na prvním místě ochrana nemovitosti a zařízení, které se v daném objektu nachází. Dojde-li k nějaké škodě, pojišťovna v souladu s pojistnými podmínkami poskytne finanční náhradu.

Pocit bezpečí

Díky pojištění majetku před neočekávanými riziky se zcela nebo alespoň zčásti zbavíte strachu z budoucnosti. Jistota odpovídající náhrady vám vrátí klidný spánek – nebudete se již bát potenciálních finančních problémů.

Zanedbatelná cena

Poplatek za pojištění nemovitosti je naprosto zanedbatelný ve srovnání s krytím, které pojišťovna poskytne v případě pojistné události. Podobně je tomu i u ostatních produktů – ještě levnější je pojištění domácnosti. Jinými slovy – za pár tisíc korun získáte pocit jistoty. Skvělý poměr ceny/kvality nabízí pojištění Ostrava.

Komplexní rozsah

Seznam rizik, před kterými lze majetek pojistit, je velmi dlouhý. Existuje jen několik výjimek, od kterých dávají pojišťovny ruce pryč. Musíte si jen pohlídat, aby ke škodě nedošlo z nedbalosti.

Chcete se o pojištění majetku dozvědět více? Kontaktujte pobočku Allianz pojišťovna Ostrava a domluvte se na nezávazném osobním setkání.

Allianz Ostrava centrum se nachází přímo na Masarykově náměstí. Kontaktní údaje najdete na stránkách kristina-krejci.cz.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.