Na azbest se při demolicích naráží i po třiceti letech

Věděli jste, že možná i ve zdech vašeho domu dřímá nebezpečný materiál, který může způsobit rakovinu? Mluvíme o azbestu, který se dříve při stavebních pracích využíval velice často. Nemůžeme se tomu divit. Jedná se stále o velice kvalitní materiál, ovšem nesmí se do něj hrábnout. Pokud se totiž jenom malinko poškodí, automaticky začne uvolňovat jemná vlákna, která se zabodávají člověku do plic a způsobují mu rakovinu. Naštěstí se na nebezpečnost azbestu došlo a rázem se utnulo jeho používání, přesto se nepodařilo zbourat všechny nemovitosti, ve kterých je azbest ukryt. A i když je tomu už třicet let od chvíle, kdy se zjistilo, že azbest poškozuje zdraví člověka, přesto na něj při demoličních pracích můžete narazit.

Co dělat, když se narazí při demolici na azbest?

Narazilo se při demolici na azbest? Pak si tuto chvíli vryjete do konce života do paměti. Důvodem toho je fakt, že se povolá četa profesionálů, kteří naběhnou na místo demolice v ochranných oblecích bílé barvy, s ochrannými pomůckami upevněnými na obličeji (zejména v okolí úst a nosu), s holínkami na nohou a rukavicemi na rukou. S opatrností pak začnou vkládat azbest do neprodyšných pytlů, které jsou postupně odváženy na speciální skládky, kde je materiál zlikvidován podle předem stanovených předpisů.

Jelikož se stále neví, kolik nebezpečného materiálu ještě dřímá ve zdech rodinných domů, chat nebo chalup, je třeba postupovat při demolici s opatrností. Zejména v případě demolice starého domu nebo staré chaty či chalupy postupujte opatrně, právě zde je velká pravděpodobnost výskytu azbestu.

Nesnažte se materiálu zbavit sami

Jak již bylo zmíněno, pakliže se narazí na azbest, je velice důležité zavolat specializovanou firmu. Není dobré si s tímto materiálem zahrávat a není dobré se snažit materiálu zbavit po svém, pakliže nechcete ohrozit zdraví sebe nebo svých blízkých.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.