Daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nahradila někdejší daň z převodu nemovitosti. Jakých změn doznala v praxi?

Od 1. ledna 2014 vešla v platnost změna legislativy, na základě které se daň z převodu nemovitosti transformovala na daň z nabytí nemovitých věcí. Nejde však jen o pouhou změnu termínu – prodávající se díky novému občanskému zákoníku může se zájemcem dohodnout na tom, kdo bude daň platit. Bude-li dohoda obsažena ve smluvních podmínkách, stane se poplatníkem daně nový majitel.

Doposud měl povinnost platby daně za převod nemovitosti, nově tedy daň z nabytí nemovitých věcí, vždy převodce a nabyvatel měl pozici ručitele. Jiný způsob nebyl možný a část kupní ceny za prodej domu byla často zadržována v úschově a byla prodávajícímu vyplacena až v momentě, kdy prokázal, že zákonem stanovenou daň zaplatil. V praxi se ve smlouvě povinnost přenášela na kupujícího, ale podle starého znění zákona nebylo smluvní ujednání vymahatelné. Někteří prodejci navyšovali o daň kupní cenu, jenomže tím zvýšili i převodní daň jako takovou.

Podle paragrafu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí:

a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel

b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech

Tip: chystáte se na prodej domu, nebo naopak hledáte domy k prodeji? Zkuste to na www.realhit.cz.

Kdy může být daň nižší a o kolik?

Na konci roku 2013 došlo ke schválení zákonného opatření Senátu, které podmiňovalo nabytí jeho účinnosti. V rámci normy došlo k zavedení několika novinek – např. k úpravě čtyř druhů nabývací hodnoty, která je základem daně či k rozšíření případů, ve kterých je prodávající od daně osvobozen. Došlo také k zavedení tzv. směrné hodnoty, což v praxi povede k tomu, že se sníží počet případů, kdy poplatník musí přiložit k daňovému přiznání také znalecký posudek.

A přestože sazba daně zůstává stejná (4 %), od 1.ledna 2014 se kupní cena porovnává pouze ze 75 % směrné ceny (příp. ceny stanovené posudkem) a ne se 100 % ceny posudku, jako tomu bylo v minulosti. Základ daně se navíc ještě sníží o poplatek, který poplatník uhradí za zpracování znaleckého posudku.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *