Tagged: elektronická dražba nemovitosti

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde